URBAN ASCENSION 

- dezvoltare urban
sustenabil
prin design participativ-
 

despre
Scopul asociației Urban Ascension este de a contribui la o dezvoltare durabilă a zonelor urbane. Aceasta se va realiza prin redezvoltarea de spații urbane (în special a spațiilor publice mici și medii, și a siturilor dezafectate) folosind soluții sustenabile de amenajare ce vor fi discutate și decise împreună cu comunitatea locală. Am denumit acest proces  de design participativ 'dezvoltare Co-Urbană', deoarece combină caracteristici cohousing cu cele de sustenabilitate urbană. Acestea vor fi detaliate mai jos.


I) Conceptul 'cohousing'

'Conceptul de „cohousing” a apărut pentru prima oară în anii 70 în Danemarca; actualmente fiind răspândit in Nord-Vestul Europei, dar și în America de Nord si Australia. Acesta constă în dezvoltarea de mici comunități ('mini-cartiere'), care să le ofere locuitorilor un simț de apartenență la comunitatea locală („sense of community”) mai ridicat; aceștia păstrând în același timp și beneficiile proprietății private. Comunitățile cohousing au apărut ca urmare a izolării sociale crescânde resimțite de mulți locuitori ai marilor orașe vestice, începând cu ultimele decenii (e.g. Sullivan-Catlin, 1998). 
 
Locuitorii sunt implicați în aspectele cheie ale dezvoltării comunității, inclusiv în procesul de design, pe toată durata procesului de planificare. Astfel se asigură că proiectul va corespunde nevoilor și dorințelor locatarilor. După procesul de construcție, aceștia devin responsabili pentru anumite aspecte legate de mentenanța, organizarea și dezvoltarea comunității/cartierului.  
 
Studiile (e.g. Meltzer, 2005; Williams, 2005a; Poley, 2007; Markle, 2013; Sundberg, 2014; Cojan, 2017) au arătat că această formă de dezvoltare poate aduce beneficii în concordanță cu cele trei axe ale dezvoltării durabile: cea socială; cea ecologică; și cea economică.II) Aplicarea conceptului la o scară mai largă
 
Concepte cheie care stau la baza dezvoltării de comunități cohousing sunt folosite în prezent în cadrul unor proiecte de dezvoltare urbană din Danemarca și Suedia. Cercetările autorului (Cojan, 2013; Cojan, 2017) confirmă acest trend, enumerând o serie de caracteristici comune între comunitățile cohousing și unul dintre puținele cartiere sustenabile din Europa: cartierul francez din Tübingen, Germania. Acesta din urmă reprezintă un proiect de dezvoltare urbană sustenabilă pe o scară mult mai largă decât cea a comunităților cohousing.  
 
Printre aceste caracteristic comune, putem enumera: 
 
- implicarea locuitorilor în procesul de planificare și design;  
- o amenajare spațială care să încurajeze interacțiunile între rezidenți, respectând în același timp și viața lor privată;  
- soluții spațiale care să reducă dependența de mașini și să încurajeze transportul non-motorizat; sporing astfel și securitatea copiilor;  
- facilități locale care să țină cont de dorințele locuitorilor, dar care să fie și parte a responsabilității acestora; 
- dezvoltarea de relații mai aproapriate între vecini; care să rezulte în implicarea acestora în comunitatea locală și în sporirea sentimentului lor de apartenență la zona respectivă.


III) Creare conceptului de dezvoltare Co-Urbană

Luând în considerare potențialele beneficii asociate cu comunitățile cohousing, dar și posibilitatea de a adapta caracteristici cheie ale acestora pentru o scară mai mare, propun concepul de dezvoltare 'Co-Urbană'. Acesta reprezintă o 
combinație a caracteristicilor cohousing cu cele de sustenabilitate urbană.

Astfel, dezvoltarea  'Co-Urbană' se bazează pe un proces de design participativ, implicând persoanele interesate/rezidenții la un proces de redezvoltare a unei zone urbane. Un număr de soluții de amenajare sustenabile vor fi propuse, dezbătute, și adoptate împreună cu participanții.

Printre tehnicile folosite în cadrul acestei abordări se numără: exerciții de grup pe anumite teme; vizualizări tridimensionale interactive ale soluțiilor propuse; machete pentru ajustarea  'hands-on' a soluțiilor propuse; prezentări și discuții/tehnici de mediere cu scopul de a obține un consens de soluții.

Produsul final va fi reprezentat de planuri de arhitectură care vor reflecta soluțiile procesului 'Co-Urban'; și care vor fi folosite pentru modificarea fizică a sitului. În acest fel, acest proces duce la redezvoltarea de situri urbane folosing soluții sustenabile discutate și decise împreună cu comunitatea locală.
Despre mine:

Mă numesc Horațiu-Cristian Cojan (Hori), și sunt fondatorul asociației Urban Ascension. Am studiat și am făcut cercetare în domeniile: arhitectură; dezvoltare durabilă; planificare spațială și de mediu; și comunități cohousing Nord-Vest Europene.


În ultimii cinci ani, am locuit în Olanda și Marea Britanie și am avut ocazia să fac cercetare în cadrul Radboud University (Nijmegen) și Cardiff Metropolitan University. Pentru lucrarea de 
masterat, am cercetat elementele cheie ale unui cartier considerat sustenabil (cartierul francez din Tübingen); comparându-l cu unul asemănător (ca și dimensiuni, legislație de dezvoltare etc.), dar considerat a fi standard (ne-sustenabil). În urma unei analize vizuale comparative, rezultatele au arătat că într-adevăr, cartierul sustenabil punctează semnificativ mai bine decât cartierul standard 
pentru 16 indicatori de sustenabilitate urbană, dintr-un total de 21 luați în considerare. Această  diferență rezultă în mare parte din șapte categorii de măsuri considerate „non-standard”, adoptate în timpul procesului de planificare. În cadrul lucrării de doctorat, am avut ocazia să vizitez și cercetez 16 comunități cohousing din Nord-Vestul Europei (în Suedia, Danemarca, Olanda și Marea Britanie), și să intervieviez 50 de rezidenți ai acestor comunități. Rezultate evidențiază 16 factori importanți care contribuie la 
coeziunea și durabilitatea acestor comunități; factori ce pot fi încadrați în cinci mari categorii: motivația rezidenților; procesul de dezvoltare; designul și arhitectura comunității; sustenabilitatea ecologică; și interacțiunile între rezidenți.Intenția mea este de a îmi pune în valoare pasiunea și a produce proiecte favorabile  pentru mine, pentru cei din jurul meu, și pentru mediul înconjurător. De aceea am decis să îmi folosesc cunoștințele și să dezvolt conceptul de dezvoltare Co-Urbană. Acesta se bazează pe implicarea oamenilor într-un proces de design participativ, și pe folosirea de soluții creative aparținând celor trei axe de sustenabilitate pentru (re-) dezvolarea sustenabilă a unei zone urbane. 
beneficii

"Există o calitate principală care reprezintă criteriul de bază al vieții și spiritului în om, oraș, clădire, sau sălbăticie. Această calitate este obiectivă și precisă, dar totuși nu poate fi numită [...]. Nu este posibil să creăm clădiri mărețe, sau orașe mărețe, locuri frumoase, locuri în care să poți fii tu însuți, locuri în care să te simți viu, fără a urma această cale".

- Christopher Alexander, despre 'Calitatea fără de Nume' -În concordanță cu vizunea lui Alexander de a crea spații care au o 'calitate fără de nume', procesul Co-Urban reprezintă o abordare holistică a dezvoltării urbane care aduce beneficii pe cele trei axe ale sustenabilității: 

- din punct de vedere al sustenabilității sociale, ajută la: dezvoltarea unor soluții pentru comunități mai funcționale adaptate nevoilor rezidenților acestora; dezvoltarea unor soluții spațiale create pentru a încuraja interacțiunile sociale între vecini; dezvoltarea unui simț de apartenența la comunitatea locală și combatere a izolării sociale prin implicarea în procesul de design participativ; implicarea persoanelor cu nevoi sociale, cu scopul de a diminua diferențele socio-culturale; și la educarea participanților în privința dezvoltării durabile.

- din punct de vedere al sustenabilității ecologice, ajută la: dezvoltarea unor soluții spațiale ce au ca scop încurajarea transportului non-motorizat; dezvoltarea unor soluții spațiale care să crească suprafața și să încurajeze folosirea spațiile verzi; găsirea de soluții pentru încurajarea reciclării, compostului, și a practicilor sustenabile; o mai bună înțelegere a sistemelor sustenabile active și pasive și a potențialului lor pentru zona respectivă; 

- din punct de vedere al sustenabilității economice, ajută la: stabilirea posibilității dezvoltării unor mini-centre locale comunitare care să fie disponibile pentru rezidenți și care să cuprindă funcțiuni decise de aceștia. De asemenea, încurajează economia locală și crește valoarea zonelor înconjurătoare.
proiecte
Cercetare/Analiză
Seminarii
Arhitectură
CONTACT
Adresă contact

Urban Ascension

Adresă E-mail :

Pagină Facebook:

Telefon:
©2016 - OPENELEMENT. TEMPLATE directed by  SENSODE